Ambrosia Livs Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

Tillämplighet
Abrosia Livs AB köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen.

Beställning
Alla beställningar sker via www.grekiskbutik.se Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.För ej uthämtade paket faktureras kunden 200kr.

Priser (Prices for International Deliveries)
Alla priser som anges på våra sidor är inklusive moms och bygger på kontant betalning såvida ej annat avtalats. Med kontant betalning avses betalning med något av de betalningsalternativ som vi har på Grekiskbutik.se

Leveranstider
Vi reserverar oss för eventuella felaktiga lageruppgifter, vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara utan att det påverkar det pris kund fått bekräftat, alternativt stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Självklart efter överenskommelse först med dig som kund!Leverans tid är 3 dagar i Sverige och 3-5 dagar i EU.

Leverans kostar i Sverige början från 89.00kr via Postnord eller DB Schenker.

Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. 

Returer
Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Bolagsinformation

Abrosia Livs AB .Adress Lötsjövägen 1A Sundbyberg. Org.Nr: 559292-6835